MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ: +48 536-960-440

 

 

 

AGENCJA PRACY IKiB 

CERTYFIKOWANA AGENCJA ZATRUDNIENIA - WPIS DO REJESTRU 

 e-mail:biuro@ikib.com.pl

tel. +48 536-960-440

 

 

Przeczytaj zanim aplikujesz na wybrane stanowisko- Informacja na temat Ochrony Danych Osobowych w procesach rekrutacyjnych Instytutu Kreatywności i Biznesu:

 1. Administratorem danych osobowych Agencji Pracy IKiB jest Instytut Kreatywności i Biznesu Malwina Turek z siedzibą w Tarnowskich Górach wpisany do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 12885 .

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów rekrutacyjnych.

 3. Instytut Kreatywności i Biznesu gromadzi wyłączenie dane potrzebne do procesu rekrutacyjnego.   Do danych tych należą:

  a) imię i nazwisko

  b) miejsce zamieszkania

  c)informacje dotyczące miejsca zamieszkania

  d)informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, zdolności i predyspozycji kandydata

  e)informacje o poziomie wykształcenia

  f) dane kontaktowe                                                                                                                g)wizerunek

 4. Instytut Kreatywności i Biznesu w procesie rekrutacyjnym bierze pod uwagę tylko te

  kandydatury, które w dokumentach aplikacyjnych umieszczą obowiązujące klauzury

  rekrutacyjne:

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1)

  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

  osobowych przez Instytut Kreatywności i Biznesu dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Kreatywności i Biznesu dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.

 5. Każdy kandydat aplikujący do pracy w Instytucie Kreatywności i Biznesu ma prawo do

  wglądu, poprawy lub wykreślenia danych osobowych.

 6. Wszelkie dokumenty aplikacyjne przekazywane są przez okres 60 miesięcy i w tym też

  czasie Instytut Kreatywności i Biznesu może złożyć kandydatowi propozycję pracy lub

  współpracy.

 7. Kontakt do inspektora danych osobowych: biuro@ikib.com.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy-przeczytaj zanim aplikujesz!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kreatywności i Biznesu Malwina Turek z siedzibą w Tarnowskich Górach wpisany do Rejestru Agencji Zatrudnienia

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych biuro@ikib.com.pl w temacie wpisując: dane osobowe

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 60 miesięcy od zgłoszenia swojej kandydatury na pracownika. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane zostaną usunięte.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Ubieganie się o zatrudnienie u administratora przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne. Stąd podanie powyższych danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie jednak tych danych będzie skutkowało tym, że niemożliwe będzie przeprowadzenie w stosunku do Pani/Pana postępowania rekrutacyjnego i ewentualne zatrudnienie.

 

 


 

PRZEJDŹ NA STRONĘ-KLIKAJĄC NA BANER:

 

 

 

 

  

 

 

 


             

 

agencja pracy tymczasowej Tarnowskie Góry, agencja pracy tymczasowej Śląsk, agencja pracy Kraków, pracownicy tymczasowi, doradztwo personalne, pracownicy biurowi rekrutacje, baza pracowników tymczasowych, akcje promocyjne, serwisanci, pracownicy do fabryki, specjaliści ds. PR, sekretarka, rekrutacje na stanowiska managerskie, rekrutacje kadry wyższej, leasing pracowniczy, pracownicy produkcyjni, magazynierzy, sprzątaczki, baza pracowników tymczasowych Śląsk, baza pracowników tymczasowych Małopolska, baza pracowników tymczasowych Mazowieckie, baza pracowników tymczasowych zachodniopomorskie, ankieterzy Katowice, ankieterzy Śląsk, rekrutacja i selekcja, praca na zastępstwo, agencja pracy tymczasowej Warszawa, agencja pracy tymczasowej Poznań, agencja pracy tymczasowej Zabrze , agencja hostess Lublin, agencja hostess Rzeszów, promotorzy Zabrze, promotorzy Katowice, organizacja akcji promocyjnych Śląsk, organizacja akcji promocyjnych Małopolska, organizacja akcji promocyjnych Opole, hostessy Opole, hostessy Rzeszów, hostessy Małopolska, hostessy Wadowice, Hostessy Gorzów Wielkopolski, hostessy Warszawa, hostessy Łódź, hostessy Poznań, hostessy Wrocław, hostessy na targi, hostessy na akcje prosprzedażowe, organizacja akcji prosprzedażowych, organizacja akcji promocyjnych Warszawa, ogólnopolska baza hostess, ogólnopolska agencja hostess, hostessy Zawiercie, hostessy Dąbrowa Górnicza, hostessy na imprezy plenerowe, hostessy na festyny, promotorzy Małopolska, hości, ankieterzy, hostessa, hostessa na event, kostessa na konferencje, hostessa na event motoryzacyjny, hostessa na bankiet, rekrutacja hostess 

fb