MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ: +48 536-960-440

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Do szczególnych zadań Ośrodka należy m.in.: - sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami oraz opracowywanie strategii rozwoju. - opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowywanie. - organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. - identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa. - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej. - przygotowywanie i realizacja wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Nasz Instytut współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy następujących projektach:

  

fb