MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ: +48 536-960-440

 

 

Przeczytaj, zanim aplikujesz na wybrane stanowisko!

Informacja na temat Ochrony Danych Osobowych w procesach rekrutacyjnych Instytutu Kreatywności i Biznesu:

Administratorem danych osobowych Agencji Pracy IKiB jest Instytut Kreatywności i Biznesu  z siedzibą w Tarnowskich Górach wpisany do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 12885.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów rekrutacyjnych.

Instytut Kreatywności i Biznesu gromadzi wyłączenie dane potrzebne do procesu rekrutacyjnego.

Do danych tych należą:

a) imię i nazwisko

b) miejsce zamieszkania

c)informacje dotyczące miejsca zamieszkania

d)informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, zdolności i predyspozycji kandydata

e)informacje o poziomie wykształcenia

f) dane kontaktowe

 

g)wizerunek

Instytut Kreatywności i Biznesu w procesie rekrutacyjnym bierze pod uwagę tylko te kandydatury, które w dokumentach aplikacyjnych umieszczą obowiązujące klauzury rekrutacyjne:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Kreatywności i Biznesu dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Kreatywności i Biznesu dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.

Każdy kandydat aplikujący do pracy w Instytucie Kreatywności i Biznesu ma prawo do wglądu, poprawy lub wykreślenia danych osobowych.

Wszelkie dokumenty aplikacyjne przechowywane  są przez okres 60 miesięcy i w tym też czasie Instytut Kreatywności i Biznesu może złożyć kandydatowi propozycję pracy lub współpracy.

Kontakt do inspektora danych osobowych: biuro@ikib.com.pl

 

Aplikacje modelek i modeli, aktorów, aktorek, statystów, statystek, z którymi Instytut Kreatywności i Biznesu wyraził chęć podjęcia współpracy przechowywane są na czas nieokreślony, do momentu zakończenia współpracy. 


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, przeczytaj zanim aplikujesz!
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kreatywności i Biznesu  z siedzibą w Tarnowskich Górach wpisany do Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  biuro@ikib.com.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 60 miesięcy od zgłoszenia swojej kandydatury na pracownika. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane zostaną usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ubieganie się o zatrudnienie u administratora przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne. Stąd podanie powyższych danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie jednak tych danych będzie skutkowało tym, że niemożliwe będzie przeprowadzenie w stosunku do Pani/Pana postępowania rekrutacyjnego i ewentualne zatrudnienie.

fb