MASZ PYTANIA ?

ZADZWOŃ: +48 536-960-440

 

 

TEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawca jest zobowiązany do odbycia takiego szkolenia oraz okresowego jego powtarzania  w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim  obowiązków.
 
W ramach szkoleń BHP wyróżniamy:
-szkolenia wstępne,
-szkolenia okresowe.
 
Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jest ono prowadzone według instruktaży i programów opracowywanych dla konkretnych grup, stanowisk i obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.
 
Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)powinni odbyć nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych  zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) powinni odbyć pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych oraz innych,na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, uciążliwych lub przenoszeni są na takie stanowiska oraz  studenci odbywający praktykę studencką, a także uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
 
Szkolenia okresowe przechodzą:
-pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
-pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym również projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, organizatorzy produkcji i technolodzy,
-osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, brygadziści, mistrzowie,
-pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące
zadania tej służby,
-pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
 
Państwowa Inspekcja Pracy regularne prowadzi kontrole związane z przestrzeganiem przez pracodawców przepisów dotyczących szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Ważna informacja!


Program szkolenia na podstawie, którego przeprowadzono aktualne szkolenia pracowników, powinien być przechowywany przez pracodawcę.

Szkolenia BHP odgrywają ważną rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem. Podczas tego rodzaju szkoleń pracownik nabywa umiejętności, które pozwalają mu wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny dla niego  i innych osób. Uczy  się także jak postępować w sytuacjach awaryjnych np. w razie wypadku. Ważnym punktem szkoleń BHP jest także nabywanie umiejętności udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Z licznych analiz wypadków wynika, że ich główną przyczyną było nieprawidłowe zachowanie się pracownika podczas pracy oraz niewłaściwe posługiwanie się narzędziami. Istotne więc jest kształtowanie  świadomości pracowników  w kwestiach dotyczących ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw,jakie za sobą niesie wykonywanie danej pracy.

 

Instytut Kreatywności i Biznesu na zlecenie przedsiębiorców prowadzi szkolenia pracowników w zakresie BHP. Realizowane przez nas programy szkoleniowe dopasowane są do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez  szkolonych pracowników.  Na jakość naszych szkoleń wpływa doskonale dobrana kadra wykładowców- trenerów oraz dobrze dopasowana metoda szkoleniowa. Zwracamy dużą uwagę na potrzeby danej firmy. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.

Przedsiębiorcy zainteresowani przeprowadzeniem szkoleń z zakresu BHP przez nasz instytut zachęcamy do kontaktu.

 

 

Poprzedni wpis: RZETELNA HOSTESSA TO DOBRA WIZYTÓWKA TWOJEJ FIRMY

fb